זאב אברמוביץ' 1882

חיפוש באתר

רקע היסטורי

הסטוריה משפחתית

משפחת זאב המייסד

סיפורי המשפחה

רקע היסטורי

[פרק 1 ] העליה הראשונה

 

[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 1 ) תאור העליה הראשונה כמופיע בספר "כל ההתחלות" מאת גרשון גרא, בן דוד של חגית בן זאב אחיין של בילה גיטע בן זאב לבית הירשפלד.

  הקטעים המופיעים באתר הם באישורה של שולה גרא, אשתו: כי "זו היתה בקשתו של גרשון".

 


[פרק 2 ] ספור קנית האדמות

 

[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 2 ) תאור קנית האדמות הראשונות, הקטעים לקוחים מהספר "לארץ אבותינו" מאת זלמן דוד ליבונטין.

  הקטעים המופיעים באתר נשלחו על ידי רנה לבונטין מאירוביץ'

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 3 ) ראשון לציון של לבונטין ושוות'

  מתוך ספרו של אשר שילוני, "שביבי אור וצל".

 


[פרק 3 ] הברון יעקב ז'יימס רוטשילד

 


( 4 ) ליעקב ז'יימס רוטשילד היתה תרומה אדירה לתקומת הישוב היהודי

 ( 5 ) הברון אדמונד דה רוטשילד ואשתו אדלאידה

 


לחץ על העמוד לפתיחת המסמך( 6 ) ספור הנדיב - "קורות ראשון לציון" - ספרם של דוב חביב-לובמן וזרובבל חביב

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 7 ) תאור קשיי ההתנהלות מול הברון ופקידיו

 
 

[פרק 4 ] בית הספר העברי הראשון

 


( 8 ) בית הספר העברי הראשון

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 9 ) ספור בית ספר חביב מספרם של חביב לובמן וזרובבל חביב - "קורות ראשון לציון" .

 ( 10 ) תמונה מבית המדרש, לקוחה מהספר "כל ההתחלות" מאת גרשון גרא.

  מספר 11 הוא אברהם מאירוביץ', נכדו של זאב אברמוביץ'

 ( 11 ) תמונה מבית המדרש, לקוחה מהספר "כל ההתחלות" מאת גרשון גרא

  נכדיו של זאב אברמוביץ' המופיעים בתמונה: 1, 7, 48, 56, 84, 103.

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 12 ) ספור בית הספר העברי הראשון, לקוח מספרו של גרשון גרא, "כל ההתחלות"

 ( 13 ) כתבה אודות הקמת הגמנסיה העברית הראשונה בתל אביב במקום בראשון לציון

  הכתבה לקוחה מהספר "כל ההתחלות" מאת גרשון גרא.

 
 

[פרק 5 ] בית העם

 


( 14 ) בית העם

 ( 15 ) הזמנה להנחת אבן היסוד לבית העם תרנ"ו, 1896

 ( 16 ) חנוכת בית העם, 1896

 ( 17 ) נציגי המשפחה בחנוכת בית העם

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 18 ) ספור בית העם, לקוח מספרו של גרשון גרא, "כל ההתחלות"

 
 

[פרק 6 ] המייסדים

 


( 19 ) תמונת המייסדים

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 20 ) בנתיב הביל"ויים

  ליקטה וערכה אהובה אורן הבת של זאב הבן של אברהם אברמוביץ'

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 21 ) בית יעקב לכו ונלכה, לקוח מספרו של גרשון גרא, "כל ההתחלות"

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 22 ) ספורו של אהרן מרדכי פרימן

  ליקטה וערכה אהובה אורן הבת של זאב הבן של אברהם אברמוביץ'

 
 

[פרק 7 ] התזמורת

 


( 23 ) פרוגרם בית העם, כסלו תר''ס, 1899

 ( 24 ) האורקסטרה

 ( 25 ) גרסת מנשה מאירוביץ לסיפור התזמורת

 ( 26 ) דוד ילין על תזמורת ראשון לציון בפרוייקט בן יהודה, 1899

 ( 27 ) סיפור התזמורת, נילקח מספרו של גרשון גרא, כל ההתחלות

 
 

[פרק 8 ] ההימנון

 

 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 28 ) ההימנון - כנור ציון

 ( 29 ) גרסת מנשה מאירוביץ לסיפור ההימנון

 ( 30 ) סיפור כתיבת ההמנון הלאומי התקווה מתוך כל ההתחלות, מאת גרשון גרא

 ( 31 ) נפתלי הרץ אימבר

 ( 32 ) מנשה מאירוביץ, מביל"ו עד יעפילו, המשך סיפור ההמנון

 
 

[פרק 9 ] הרצל - בקורו והאבל על מותו

 

( 32 ) קישור אודות בקור הרצל במושבה  

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 33 ) רוטשילד, הרצל, ומשפחת בן זאב

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 34 ) חדשות בן עזר, שמעון-בן-זאב, 1924

 ( 35 ) כתב היד של שמעון בן זאב לשיר שכתב לזכר הרצל. השיר הושר בבית העם, 1904

 ( 36 ) תרגום השיר ששמעון בן זאב כתב

 ( 37 ) המנגינה לשיר ששמעון בן זאב כתב לזכר הרצל. המנגינה נכתבה על ידי נכדו, שמעון כהן, כפי שהושר על ידי בתו אדלאידה יקותיאלי

 
 

[פרק 10 ] ג'אמל פאשה - השליט התורכי


( 38 ) ג'אמל פאשה - השליט התורכי

( 39 ) קישור לסיפור אחמד ג'מאל פאשה  

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 40 ) ספור ג'אמל פאשה - "קורות ראשון לציון" - ספרם של דוב חביב-לובמן וזרובבל חביב

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 41 ) סיפור ג'מאל פאשה נילקח מספרו של גרשון גרא, כל ההתחלות

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 43 ) מזכרונות העריץ התורכי - גרטלה הורביץ

 ( 44 ) חגית בן זאב מבקשת את להחזיר אביה ממצרים. מזיכרונות אחותה הבכירה גרטלה בן זאב

 ( 45 ) ימי בית הספר, מזיכרונות חגית בן זאב קלורפיין

 
 

[פרק 11 ] ראשון לציון של פעם

 


( 46 ) רחוובות ללא שם - מזכרונות חגית בן זאב

 ( 47 ) הבאר בראשון לציון

 ( 48 ) הבאר בראשון לציון - כיום

 


 [לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

( 48 ) ספור הבאר

 ( 49 ) ספור בית המרחץ - מזכרונות חגית בן זאב

( 50 ) קישור למפעילי בית המרחץ  

 
 

[פרק 12 ] הזורעים בדמעה ברינה יקצורו

 

[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 51 ) ספורו של אליהו שייד

  ליקטה וערכה אהובה אורן הבת של זאב הבן של אברהם אברמוביץ'

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 52 ) ספורו של זלמן דוד לבונטין

  ליקטה וערכה אהובה אורן הבת של זאב הבן של אברהם אברמוביץ'

 


[לקריאת המסמך אפשר לגלול בתוך החלון]

 

 

( 53 ) סיור הברון והברונה עדמנד די רוטשילד

 
 

[פרק 13 ] תקופת המאורעות

 


( 54 ) תקופת המאורעות, 1936

 


2015 @ כל הזכויות שמורות לצאצאי משפחת זאב אברמוביץ'